مخازن بسته امداد و نجات در حوادث غير مترقبه

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مخازن بسته امداد و نجات در حوادث غير مترقبه

شماره اظهارنامه : 390040549

شماره ثبت : 77369

تاریخ ثبت : 1390/04/18

نام مالک/مالکین : مسعود رحيمي

نام مخترع/مخترعین : مسعود رحيمي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

مخازن بسته امداد و نجات در حوادث غير مترقبه

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0