پردازشگر نور

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پردازشگر نور

شماره اظهارنامه : 13915014000301285

شماره ثبت : 75820

تاریخ ثبت : 1391/02/18

نام مالک/مالکین : علي زالي پور

نام مخترع/مخترعین : علي زالي پور

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0