تعيين تغييرات نسبي سه محوره جاذبه زمين با استفاده از امواج الكترو مغناطيسي كوتاه برد 30khz

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تعيين تغييرات نسبي سه محوره جاذبه زمين با استفاده از امواج الكترو مغناطيسي كوتاه برد 30khz

شماره اظهارنامه : 13905014000300403

شماره ثبت : 75775

تاریخ ثبت : 1390/09/28

نام مالک/مالکین : سيدمحمود فاطمي عقدا و حميد خانعلي و مركز تحقيقات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

نام مخترع/مخترعین : سيدمحمود فاطمي عقدا و حميد خانعلي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

خلاصه اختراع دستكاه تعيين تغييرات نسبي سه محوري شتاب جاذبه زمين با استفاده از تغييرات ميدان الكترومغناطيسي ايجاد شده در اطراف يك سنسور كه بصورت معلق قرار مي گيرد قادر است تا تغييرات شتاب جاذبه زمين را اندازه گيري نمايد. تغييرات شتاب جاذبه زمين باعث تغيير در موقعيت و تعادل سنسور خواهد گرديد. تغيير موقعيت سنسور با تغيير در ميدان الكترومغناطيس كوتاه برد اطراف خود باعث ايجاد تغيير درفاز و دامنه امواج مي گردد. اين تغييرات با فيلترهاي دقيق از هر گونه نويز و سيگنال ناخواسته پاك گرديده و بوسيله سيستم هاي تقويت كننده الكترونيكي بسيار دقيق، دامنه سيگنال ها به اندازه مطلوب خواهند رسيد. سيگنال هاي بدست آمده آشكارسازي گرديده و مجددآ فيلتر و تقويت مي گردند تا ضمن حذف نويزهاي ناخواسته در مرحله آشكارسازي به دامنه قابل قبول براي سيستم اندازه گيري برسند. سيستم اندازه گيري ديجيتال كه يك مبدل به آنالوگ به ديجيتال با دقت ٢۴ بيت مي باشد سيگنال ورودي را با دقت ١۶ ميليون قسمت به اعداد ديجيتال تبديل مي نمايد. اين اعداد ديجيتال بوسيله يك ميكروكامپيوتر بردازش اوليه شده و به يك كامپيومتر منتقل مي گردد. نرم افزار موجود در كامبيوتر اطلاعات را بصورت 24 ساعته ذخيره كرده و بصورت نمودارهاي بيوسته و جداول به نمايش در مي آورد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0