استفاده وفرآوري لجن مازادتوليدشده ازفرايند تصفيه خانه هاي باسيستم لجن فعال بويژه صنايع غذايي وكشاورزي جهت استفاده درجيره غذايي دام طيور وآبزيان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع استفاده وفرآوري لجن مازادتوليدشده ازفرايند تصفيه خانه هاي باسيستم لجن فعال بويژه صنايع غذايي وكشاورزي جهت استفاده درجيره غذايي دام طيور وآبزيان

شماره اظهارنامه : 13915014000300987

شماره ثبت : 75397

تاریخ ثبت : 1391/02/11

نام مالک/مالکین : سيدعباس حسيني

نام مخترع/مخترعین : سيدعباس حسيني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0