تهيه پوششهاي كامپوزيتي ضد خوردگي با استفاده از پرك شيشه جهت استفاده در پوشش مخازن نفتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه پوششهاي كامپوزيتي ضد خوردگي با استفاده از پرك شيشه جهت استفاده در پوشش مخازن نفتي

شماره اظهارنامه : 13905014000304034

شماره ثبت : 75143

تاریخ ثبت : 1390/12/21

نام مالک/مالکین : پژوهشكده پژوهشگاه پليمروپتروشيمي ايران و اعظم قدمي و مرتضي احساني و حسين علي خنكدارسنگدهي

نام مخترع/مخترعین : حسين علي خنكدارسنگدهي و مرتضي احساني و اعظم قدمي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0