مخازن اتمسفريك وكم فشار روزميني ودفني باFRP,GRP,GRVE

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مخازن اتمسفريك وكم فشار روزميني ودفني باFRP,GRP,GRVE

شماره اظهارنامه : 13905014000303903

شماره ثبت : 75135

تاریخ ثبت : 1390/12/20

نام مالک/مالکین : مازيار زند

نام مخترع/مخترعین : مازيار زند

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

الف) عنوان اختراع: « مخازن اتمسفريك و كم فشار رو زميني و ديني با GRVE و GRP و FRP ب) زمينه اختراع فني مهندسي مهندسي مكانيك و مواد ج) مشكل فني و بيان اهداف مشكل موجود: امروزه با توجه به روند رو به افزايش ذخيره سازي مواد و بخصوص استحصال نفت و لزوم ذخيره نفت و فرآورده هاي نفتي؛ از مخازن ذخيره فلزي استفاده مي شود اما مشكلات اين امر عبارتند از: • زمان بر بودن ساخت مخازن فلزي • پر هزينه بودن ساخت مخازن فلزي اساس راه حل ارائه شده: اساسا اين طرح و اختراع بر پايه اتصال ورقهايFRP , GRE , GRVE و جلوگيري از كار زمانبر جوشكاري و اتصال ورقهاي فلزي مي باشد. در اين روش ورقهاي غير فلزي بدون هيچگونه عمليات حرارتي بهم متصل مي شوند. كاربرد اختراع: اين نوع مخازن در كليه صنايع اعم از صنايع شيميايي، غذايي و مخصوصا صنايع نفت و گاز و پتروشيمي كاربرد فراواني داشته و مي توانند جايگزين مخازن فلزي موجود شوند.. به هدف از اختراع: كاهش هزينه و زمان ساخت مخازن فلزي مي باشد( تسهيل در ساخت)

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0