طراحي نانو بيو سنسور جهت تشخيص اگزوتوكسي استافيلوكوكوس ارئوس با استفاده از آنتي بادي تثبيت شده روي نقاط كوانتومي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي نانو بيو سنسور جهت تشخيص اگزوتوكسي استافيلوكوكوس ارئوس با استفاده از آنتي بادي تثبيت شده روي نقاط كوانتومي

شماره اظهارنامه : 13905014000302065

شماره ثبت : 74306

تاریخ ثبت : 1390/10/27

نام مالک/مالکین : ودوود رضويلر و سيما مرادي و بهروز اكبري و حامد اهري و عباسعلي مطلبي و اميرعلي انوار

نام مخترع/مخترعین : حامد اهري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0