گونيومتر دستگاه اندازه گيري زواياي بدن در ارگونومي از راه دور

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع گونيومتر دستگاه اندازه گيري زواياي بدن در ارگونومي از راه دور

شماره اظهارنامه : 13905014000300179

شماره ثبت : 74147

تاریخ ثبت : 1390/09/25

نام مالک/مالکین : مهدي جمشيدي راستاني و سميه حسيني

نام مخترع/مخترعین : مهدي جمشيدي راستاني و سميه حسيني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

يكي از دانشهاي و رشته هاي دانشگاهي جديد براي بهبود كيفيت زندگي انسان ارگونومي مي باشد. يكي از اهداف عمده اين علم متناسب كردن محيط كار و كار با انسان مي باشد. از طرفي انسانها در محيطهاي كاري متنوعي كار مي كنند كه مخاطرات متفاوتي آنها را تهديد مي كند. كه اين مخاطرات باعث ايجاد آسيب و تهديد سلامت انسانها مي شود يكي از عوارضي كه افراد در محيط كار در اثر عدم تناسب محيط با آنها به آن مبتلا مي شوند مشكلات و آسيب هاي اسكلتي عضلاني مي باشد. كه ريسك فاكتور هاي زيادي بر ايجاد آن اثر دارند. يكي از اين ريسك فاكتور ها پوسچر نامناسب (زواياي نامناسب بدن مي باشد كه بعلت عدم تناسب محيط كار با فرد مي باشد. لذا نياز به اندازه گيري و ارزيابي اين ريسك فاكتور شد. از اينرو روشهاي ارزيابي پوسچر به كمك آمدند. كه به دو صورت مشاهده اي(چك ليستي) و دستگاهي صورت مي گيرد. كه هر كدام معايب و مزايايي دارند. روشهاي ارزيابي پوسچر به دو صورت مشاهده اي(چك ليستي) و دستگاهي انجام مي شوند، كه هر كدام معايب و مزايايي دارند. براي مثال معايب روش دستگاهي عدم وجود تكنولوژي در دسترس، هزينه بالا، تداخل در انجام فعاليت كارگر و زمانبر بودن براي نصب بر بدن انسان و ... مي باشد و از طرفي داراي محاسن دقت و صحت بالايي مي باشد. در حالي كه روش مشاهده اي كه زواياي بدن افراد را بطور چشمي براورد كرده و بر اساس آن ريسك بروز اختلالات اسكلتي عضلاني را تخمين مي زنند در عين داشتن سرعت بالا، هزينه پايين، اجرا و يادگيري آسان، عدم تداخل در فعاليت كار فرد ارزيابي شونده و زمان پايين داراي عيب دقت پايين، بالاخص براي افراد بي تجربه مي باشد. از آنجا كه براورد زاويه بصورت چشمي مي باشد مقدار دقيقي حاصل نخواهد شد لذا بايد وسيله اي ساخته شود تا بتواند از را دور با همان سرعت و دقت بالا تر مقدار زاويه را اندازه گيري نمايد. لذا با ساخت اين دستگاه براي اجراي روش مشاهده اي (روش هاي كد گذاري) تا حد امكان مزاياي روش دستگاهي را تامين كرده و از معايب روش مشاهده اي كاسته ايم.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0