بهينه سازي فرآيند توليد و ميزان جذب آب در ژئوپليمرهاي حاوي نانو ذرات سيليس و آلومينا

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بهينه سازي فرآيند توليد و ميزان جذب آب در ژئوپليمرهاي حاوي نانو ذرات سيليس و آلومينا

شماره اظهارنامه : 13905014000300738

شماره ثبت : 73911

تاریخ ثبت : 1390/10/06

نام مالک/مالکین : شادي رياحي و علي نظري و غلامرضا خلج و فرزاد سليماني

نام مخترع/مخترعین : علي نظري و شادي رياحي و فرزاد سليماني و غلامرضا خلج

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

مي توان با استفاده از تركيبي از ذرات خاكستر شلتوك برنج و خاكستر كوره با نسبت مناسب به همراه نانو سيليس و نانو آلومينا، ژئوپليمرهايي با قابليت جذب آب كم توليد نمود. افزودن نانوذرات به بهبود اين خاصيت كمك مي كند. با استفاده از تركيبي از ذرات خاكستر شلتوك برنج و خاكستر كوره به عنوان پايه و چسب سيليكات سديم به همراه سود به عنوان فعال كننده قليايي، ژئوپليمرهايي قابليت جذب آب كم توليد نمود. براي ژئوپليمرهاي توليد شده، دماي 90 درجه سانتي گراد همواره به عنوان دماي بهينه پخت براي دستيابي به حداقل جذب آب به دست آمد. درصد جذب آب بهينه در نمونه هاي حاوي نانوذرات به ترتيب برابر 8/12 و. 8/88 درصد به دست آمد. استفاده از سود با غلظت هاي متوسط و كم (5 و 8 مولار) در عمده ژئوپليمرهاي مورد بررسي، باعث دستيابي به حداقل جذب شد. درصد جذب آب بهينه در رژيم هاي آبي 2 و 7 روزه در نمونه هاي حاوي نانوذرات به ترتيب برابر 8/12 (در غلظت سود 12 مولار) و 8/88 (در غلظت سود 5 مولار) درصد به دست آمد. زمان پخت در كوره در محدوده مورد بررسي 8-2 ساعت فاكتور چندان مهمي در جذب آب نمونه هاي ژئوپليمري مورد بررسي نبود. استفاده از 2 درصد نانو سيليس به همراه 1 درصد نانو آلومينا سبب حصول كمترين جذب آب در نمونه هاي حاوي نانوذرات شد. اين امر بدان دليل بود كه ذرات نانو سيليس به صورت آمورف و نانو آلومينا كريستالي هستند. ذرات آمورف در ايجاد استحكام نقش دارند و ذرات كريستالي مي توانند به عنوان نانو پركننده عمل نمايند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0