بهينه سازي انرژي ضربه كامپوزيت هاي لايه اي آلومينيم اپوكسي حاوي ذرات لاستيكي BTA702-A در حالت توقف گر ترك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بهينه سازي انرژي ضربه كامپوزيت هاي لايه اي آلومينيم اپوكسي حاوي ذرات لاستيكي BTA702-A در حالت توقف گر ترك

شماره اظهارنامه : 13905014000300700

شماره ثبت : 73906

تاریخ ثبت : 1390/10/05

نام مالک/مالکین : علي نظري و فرزاد سليماني و غلامرضا خلج

نام مخترع/مخترعین : علي نظري و غلامرضا خلج و فرزاد سليماني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين اختراع، پارامترهاي مؤثر بر انرژي ضربه كامپوزيت هاي لايه اي آلومينيوم -اپوكسي در حالت توقف گر ترك بهينه سازي شده است. چسب پليمر اپوكسي دو جزئي مورد استفاده، شامل رزين و يك عامل سخت كننده با نام 2-LY5138 دي گليسيريل اتر پايه فنول DGEBA:A و HY5138 و ذرات لاستيكي با نام تجاري BTA702 - A به عنوان افزودني است. براي ساخت كامپوزيت هاي لايه اي، ورقه هاي آلومينيم 2024-Al با سه ضخامت متفاوت استفاده شد. سپس نمونه هاي آزمون ضربه چار پي با چسب هاي متفاوت به دست آمدند. اثر تعداد لايه ها، نوع چسب و مورفولوژي ترك بر كامپوزيت هاي توليدشده مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه اثر ضخامت لايه ها در حالت توقف گر ترك بر انرژي ضربه اي نمونه ها قوي تر از تأثير تركيب شيميايي چسب مي باشد كامپوزيت هاي لايه اي چقرمگي بالاتري نسبت به نمونه آلومينيوم يكپارچه دارا مي باشند و با افزايش تعداد لايه ها مقاومت ضربه اي كامپوزيت لايه اي افزايش يافت. همچنين نشان داده شد كه اگر نسبت ضخامت لايه ها به اندازه منطقه پلاستيك كوچكتر يا برابر يك باشد رفتار ضربه اي لايه ها به استحكام فصل مشترك حساس خواهد بود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0