طراحي وساخت پوشش هاي نانو كامپوزيتي Ni-P-Cفوق مقاوم در بربر خوردگي در محيط هاي خورنده بازي اسيدي با استفاده ار امينو اسيد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي وساخت پوشش هاي نانو كامپوزيتي Ni-P-Cفوق مقاوم در بربر خوردگي در محيط هاي خورنده بازي اسيدي با استفاده ار امينو اسيد

شماره اظهارنامه : 13905014000300250

شماره ثبت : 73245

تاریخ ثبت : 1390/09/28

نام مالک/مالکین : عليرضا مادرام و حامد پورفرزاد

نام مخترع/مخترعین : عليرضا مادرام و حامد پورفرزاد

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0