انكوباتور اندازه گيري توليد گاز (بن ماري اختصاصي توليد گاز براي آزمايشگاه تغذيه دام

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع انكوباتور اندازه گيري توليد گاز (بن ماري اختصاصي توليد گاز براي آزمايشگاه تغذيه دام

شماره اظهارنامه : 390050205

شماره ثبت : 72089

تاریخ ثبت : 1390/05/04

نام مالک/مالکین : مصطفي يوسف اللهي و مژده يوسف الهي

نام مخترع/مخترعین : مصطفي يوسف اللهي و مژده يوسف الهي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين دستگاه كه يك انكوباتور اندازه گيري توليد گاز (بن ماري اختصاصي توليد گاز براي آزمايشگاه تغذيه دام) است امكان انجام آزمايش توليد گاز را براي ارزيابي ارزش غذايي خوراك دام فراهم مي كند. متاسفانه بن ماري مناسبي براي اين آزمايش در آزمايشگاه ها وجود ندارد و باعث شده كه مشكلات زيادي را براي پژوهشگران و دانشجويان در ارزيابي خوراك ها و انجام اين آزمايش به وجود آورد. اين بن ماري با ظرفيت 60 سرنگ در آن امكان آزمايش تعداد زيادي نمونه را فراهم مي نمايد و راحتي كار با آن باعث مي شود كه براي آموزش تعيين ارزش غذايي خوراك به دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد توصيه كرد. همچنين با تغيير صفحه طلقي آن مي توان براي آزمايش هايي كه بايد نمونه در دماي ثابت نگهداري شود مانند كارهاي مولكولي و بيوتكنولوژي به كار گرفته شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0