فرآوري نانو ذرات آسپرژيلوس نايجر براي افزايش راندمان حذف فلزات سنگين از پساب صنعتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآوري نانو ذرات آسپرژيلوس نايجر براي افزايش راندمان حذف فلزات سنگين از پساب صنعتي

شماره اظهارنامه : 390050802

شماره ثبت : 71956

تاریخ ثبت : 1390/05/22

نام مالک/مالکین : سامره اميدي گلرودباري و محمد ابراهيم عليا و دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي تهران شمال -دانشكده شيمي و رضا مرندي

نام مخترع/مخترعین : سامره اميدي گلرودباري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

روش هاي بيولوژيكي با استفاده از مواد در دسترس ارزان حاصل از محصولات فرعي زائد كشاورزي و صنعتي و ميكروارگانيسم موجود در طبيعت براي حذف آلاينده ها مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از مقدار كم جاذب و راندمان بالا در مدت زمان كوتاه جهت حذف آلاينده ها از پساب هاي صنعتي از ويژگي هاي بارز جذدب بيولوژيكي است. هم چنين امكان بازيافت و استفاده مجدد بيومس نيز وجود دارد. سادگي در عملكرد يكي ديگر از ويژگي هاي اين روش است. آلياژسازي مكانيكي روشي مناسب به منظور تهيه پودرهاي مختلف و به ويژه نانو پودرها محسوب مي شود مهم ترين مزيت اين روش قابليت توليد پودر در مقياس صنعتي است. آسياكاري از روش هاي قديمي و متداول تهيه پودرها است در اين تحقيق به منظور بدست آوردن ساختارهاي نانومتري از آسياب سياره اي مدل pulverisett6 ساخت شركت Fritsch آلمان جنس محفظه عقيق و گلوله ها زير كونيا با قطر 1-2cm استفاده شد. پودر بيومس با سرعت چرخش در مدت زمان مشخص در آسياب سياره اي قرار گرفت. در مرحله بعد پودر حاصل را درون راكتور حاوي نيتروژن مايع با همزن مكانيكي با بالاترين دور قرار داده شد. سپس دوباره پودر حاصل در آسياب سياره اي با سرعت چرخش و با مدت زمان مشخص قرار داده شد. جهت آناليز نمونه براي بدست آوردن مورفولوژي و اندازه ذرات توسط دستگاه ميكروسكوپ الكتروني XRD,SEM استفاده شد. نتايج حاصل از بررسي و ارزيابي عملكرد جذب با استفاده از نانو جاذب بيولوژيكي در سيستم هاي ناپيوسته Batch و پيوسته continus نتايج حاصل نشان داد در هر دو سيستم جذب با استفاده از نانو جاذب در مدت زمان كمتر و يا مقدار جاذب كمتر قادر به درصد حذف بالاتر بوده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0