فرآيند سيليس زدايي از ليكور سياه كلش برنج با استفاده از حلال آلي اسيد فرميك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند سيليس زدايي از ليكور سياه كلش برنج با استفاده از حلال آلي اسيد فرميك

شماره اظهارنامه : 390040422

شماره ثبت : 71884

تاریخ ثبت : 1390/04/13

نام مالک/مالکین : سيد رحمان جعفري پطرودي

نام مخترع/مخترعین : سيد رحمان جعفري پطرودي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

با استفاده از فرايند اسيد فرميك از كلش برنج در سه محدوده عدد كاپا شامل 15، 25 و 35 پختهاي متعدد آزمايشگاهي و خمير كاغذ تهيه شد. البته لازم به ذكر است كه به دليل خاصيت خورندگي و نقطه جوش اسيد فرميك در 100c پختهاي اسيد فرميك با استفاده از بالن شيشه اي 500 و 1000 ميلي ليتري و تحت سيستم رفلاكس انجام شد. سپس با استفاده از روش آناليز دستگاهي ICP-AES ور روش آناليز شيميايي سيليس موجود در خمير كاغذ و ليكور سياه اندازه گيري گرديد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0