تهيه سيمان پليمر گوگردي (spc ) از واكنش كو پليمزيزاسيون گوگرد با نسبتهاي حجي مشخصي ازدي سيكلو پنتادي ان و برش نفتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه سيمان پليمر گوگردي (spc ) از واكنش كو پليمزيزاسيون گوگرد با نسبتهاي حجي مشخصي ازدي سيكلو پنتادي ان و برش نفتي

شماره اظهارنامه : 390060087

شماره ثبت : 71811

تاریخ ثبت : 1390/06/04

نام مالک/مالکین : علي اكبر انتظامي و بخشعلي معصومي و شهرام مقدم

نام مخترع/مخترعین : شهرام مقدم و علي اكبر انتظامي و بخشعلي معصومي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

توليد سيمان پليمر گوگردي داراي مشخصاتي از قبيل مقاوم در آب خاصيت ضد خورندگي در محيط هاي مختلف اسيدي بازي و نمكي مقاومت مكانيكي بالا مي باشد كه آ« را از سيمان معمولي متمايز مي سازد در كار پژوهشي حاضر با تكيه بر مواد داخلي و با استفاده از نسبتهاي حجمي معيني از مواد داخلي و خارجي سيمان پليمر گوگردي تهيه و آزمايشهاي لازم جهت رسيدن به اهداف فوق صورت گرفته است. محصولات سيمان گوگردي حاصل از سولفور اصلاح نشده بدليل تنشهاي داخلب ناشي از تغيير در ساختار كريستالي در حين سرمايش ناموف بوده است. سيمان پليمر گوگردي تهيه شده از مخلوط دي سيكلوپنتا دي ان و برش نفتي با نسبتهاي حجمي مشخص براي تهيه ملات بتون گوگردي مورد استفاده قرار گرفته است. در كار پژوهشي حاضر از مواد اوليه اولفيني توليد شده در داخل كشور (برش نفتي) و دي سيكلوپنتا دي ان براي تهيه سيمان پليمر گوگردي اصلاح شده استفاده شده است. سيمان پليمر گوگردي در شرايط مختلف دما و زمان و با نسبتهاي حجمي مختلف از معرفهاي بكار رفته بررسي شده است. ساختار پليمرها با استفاده از طيف سنجي مادون قرمز تاييد شده است براي تعيين حداكثر درصد حجمي برش نفتي در زمان معني واكنشي از ترموگرامهاي گرماسنجي پويشي تفاضلي پليمرهاي حاصل استفاده شده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0