مولد يون منفي با فيدبك از محيط

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مولد يون منفي با فيدبك از محيط

شماره اظهارنامه : 389110020

شماره ثبت : 71277

تاریخ ثبت : 1389/11/01

نام مالک/مالکین : مجيد نوري دهنوي و فاطمه جعفري راد و نرجس بهزادي مقدم

نام مخترع/مخترعین : نرجس بهزادي مقدم و فاطمه جعفري راد و مجيد نوري دهنوي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0