طراحي و ساخت دستگاه توليد بتن سبك فوم زا با فرايند توليد آن به روش سانتري فيوژ (گريز از مركز)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت دستگاه توليد بتن سبك فوم زا با فرايند توليد آن به روش سانتري فيوژ (گريز از مركز)

شماره اظهارنامه : 390040930

شماره ثبت : 70987

تاریخ ثبت : 1390/04/28

نام مالک/مالکین : اميرحسين شاكري و عزيزاله شارضايي

نام مخترع/مخترعین : عزيزاله شارضايي و اميرحسين شاكري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين طرح شامل ساخت دستگاه توليد بتن سبك فوم زا با فرايند سانتريفيوژ و تركيبات شيميايي و با قابليت هايي از قبيل كم حجم و وزن بودن و عدم استفاده از سوخت فسيلي و ... و همپنين فرايند توليد بتن سبك با استفاده از فرايند سانتري فيوژ و با تركيبات شيميايي كه طي مراحلي كه ذكر شده براي توليد بهينه بتن در اين دستگاه صورت گرفته و همچنين شي كنترل خروجي مواد كه خود نوآوري جديدي است و حل مشكلات بسياري را شامل مي شود

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0