آهارگيري منسوجات با استفاده از اوزناسيون

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آهارگيري منسوجات با استفاده از اوزناسيون

شماره اظهارنامه : 390020909

شماره ثبت : 70447

تاریخ ثبت : 1390/02/27

نام مالک/مالکین : اكبر خدامي

نام مخترع/مخترعین : اكبر خدامي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

معمولا در توليد پارچه هاي تاري - پودي نخهاي تار با يك لايه محافظ به نارآهار پوشش داده مي شوند تا راندمان بافندگي افزايش يابد. از سوي ديگر آهار عمده ترين ناخالصي است كه بايد در مرحله مقدمات تكميل كالا گرفته شود تا از بروز مشكلات عديده در مراحل چاپ و رنگرزي جلوگيري شود. در بيشتر موارد فيلرتشكيل شده آهار در آب (سرد يا جوش) به راحتي حل نشده جهت زدودن كامل آن لازم است كه ساختارشيميايي آ ن به نحوي تجزيه شود كه آ هاردر آ ب محلول گردد. معمولا مواد شيميايي جهت آهارزدايي منسوجات بكار برده مي شود. اما تمامي روشهاي موجود داراي نواقصي مي باشند كه نياز به تحقيق درروشها و مواد جديد را جهت بهبود كيفيت آهارگيري، حفظ ويژگيهاي مطلوب كالا، و عدم تاثير منفي بر محيط زيست را ايجاب مي كند. از سوي ديگر امروزه جايگزين كردن روشهاي معمول شيميايي درمحيط آ بي با پروسه هايي كه ميزان آلايندگي آنها صفر و يا ناچيز است يكي از اولويت هاي صنايع مي باشد. بنابراين جايگزيني روشهاي معمول شيميايي با روشهاي خشك از مزيتهاي خاص خود بويژه براي محيط زيست برخوردارمي باشند. بنابراين آهارگيري منسوجات با استفاده از اوزناسيون و يا تركيب آ ن با روش هاي تابشي مدنظر قرار گرفته است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0