فرآيند جداسازي و شناسايي جلبك هاي مضر كريزوكرومولينا،كتوسروس كانولوتوس،سراتو لينا پلاژيكا،كتو سروس پروويانوس و كتوسروس تروندسني در حوزه جنوبي درياي خزر

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند جداسازي و شناسايي جلبك هاي مضر كريزوكرومولينا،كتوسروس كانولوتوس،سراتو لينا پلاژيكا،كتو سروس پروويانوس و كتوسروس تروندسني در حوزه جنوبي درياي خزر

شماره اظهارنامه : 389120861

شماره ثبت : 70232

تاریخ ثبت : 1389/12/21

نام مالک/مالکین : آسيه مخلوق و حسن نصراله زاده ساروي و رحيمه رحمتي و موسسلت تحقيقاتي موسسه تحقيقات شيلات ايران

نام مخترع/مخترعین : حسن نصراله زاده ساروي و آسيه مخلوق و رحيمه رحمتي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

فرآيند جداسازي و شناسايي جلبك هاي مضر كريزوكرومولينا،كتوسروس كانولوتوس،سراتو لينا پلاژيكا،كتو سروس پروويانوس و كتوسروس تروندسني در حوزه جنوبي درياي خزر گونه هاي فوق براي اولين بار در طي فرآيندي در حوزه ايراني درياي خزر جداسازي و شناسايي گرديد . در اين فرآيند ابتدا500سي سي آب دريا با فرمالين فيكس گرديد و پس از دو هفته سكون در تاريكي با سيفون كردن و سانتريفوژ تغليظ گرديد. با سكون ، ته نشيني و تغليظ مجدد حجم آن به 25سي سي رسيد و سپس مراحل شناسايي اوليه جداسازي و تهيه لام تر و عكس برداري بوسيله ميكروسكوپ دو چشمي دوربين دار Olympus اندازه گيري ابعاد با كمك ميكرومتر چشمي وشناسايي نهايي صورت پذيرفت . كاهش علفخواري زئوپلانكتونها كاهش رشد و تكثير دو كفه ايها مرگ صدفهاي بنتيك و برخي از ماهيان بر اثر تراكم بالا و شكوفايي آن ها صدمات مكانيكي به آبشش ماهي كاهش اكسيژن در ستون آبي جايگزيني در گونه هاي بومي و تغيير الگوي تنوع گونه اي و خطر نابودي گونه هاي بومي از جمله عوارض حاصل از حضور آن ها است . اثرات گونه هاي مهاجم بر اكوسيستم و تركيب بومي وقتي قابل اندازه گيري است كه جمعيت آن به اندازه معيني برسد و به عبارتي موازنه جمعيتي را در جامعه مورد مطالعه تغيير دهد كه بر اساس درصد جمعيت يك گونه مهاجم به جمعيت فيتوپلانكتون كل ميتوان شدت اثر تهاجم آن گونه را بر ساختار جمعيت فيتوپلانكتون كل ميتوان شدت اثر تهاجم آن گونه را بر ساختار جمعيت فيتوپلانكتون مورد سنجش قرار داد . شناسايي آن ها اهميت زيادي در پيش گويي حوادث بيولوژيكي دارد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0