تهيه هيدروكربنهاي مايع c8-c15 ازباگاس جهت كاربرد بعنوان بنزين سوخت جت وسوخت ديزل

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه هيدروكربنهاي مايع c8-c15 ازباگاس جهت كاربرد بعنوان بنزين سوخت جت وسوخت ديزل

شماره اظهارنامه : 390020554

شماره ثبت : 69879

تاریخ ثبت : 1390/02/18

نام مالک/مالکین : زينب نجفي

نام مخترع/مخترعین : زينب نجفي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اختراع «تهيه هيدروكربن هاي مايع C8-C15 از باگاس جهت كاربرد به عنوان بنزين، سوخت جت و سوخت ديزل» اختراعي در زمينه صنعت نفت مي باشد. مصرف بي رويه از منابع نفتي، محدود بودن و عدم امكان بازيافت اين منابع، ضرورت توليد سوختي با ارزش مشابه را مطرح مي سازد. با توجه به فراواني و ماهيت غير خوراكي مواد سلولزي و ليتگوسلولزي و غني بودن آن ها از كربوهيدرات ها، اختراع حاضر به توليد هيدروكربن هايي با زنجيره كربني C8-C15 از اين منابع پرداخته است. روش به كار رفته در اين اختراع تلفيقي از واكنش هاي هيدروليز و آبگيري كاتاليز شده با اسيد بر روي باگاس و واكنش هاي تراكمي فورفورال و HMF حاصله با تركيبات حاوي گروه كربونيل مانند استون مي باشد. در اين اختراع برش C9 از طريق تراكم آلدولي HMF با استون و برش C15 از طريق تراكم HMF با يك مولكول استون و يك مولكول HMF ديگر توليد مي شوند. همچنين از تراكم آلدولي فورفورال با استون برش C8 و از طريق تراكم آن با يك مولكول استون و يك مولكول فورفورال ديگر برش C13 توليد مي شوند. از هيدروژنه كردن HMF و سپس واكنش خود تراكمي آن گونه C12 و بطور مشابه از هيدروژنه كردن فورفورال و سپس واكنش تراكمي آن گونه C10 توليد مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0