طراحي وساخت دستگاه برداشت پياز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي وساخت دستگاه برداشت پياز

شماره اظهارنامه : 389060230

شماره ثبت : 69726

تاریخ ثبت : 1389/06/07

نام مالک/مالکین : بهرام خانزاده

نام مخترع/مخترعین : بهرام خانزاده

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

1. اين دستگاه قادر است كه پياز را از زمين هاي كشاورزي بدون آسيب رسيدن به پياز و با هزينه كم و سرعت زياد و به صورت كاملا اتوماتيك برداشت و بسته بندي نمايد. يعني در اين دستگاه ما مي توانيم با استفاده از فن آوري روز و نوآوري هاي انجام شده در اين دستگاه پياز را برداشت نماييم يعني به جاي استفاده از دست در كار برداشت پياز اين كار را به صورت اتوماتيك انجام مي دهيم. 2. مشكل فني و يا كاربرد اصلي اختراع: در دستگاه هاي پيشين برداشت پياز به صورت كاملا دستي مي باشد كه اين خود مشكل فني به حساب مي آيد ولي ما براي رفع اين مشكل از فن آوري روز مكانيزاسيون دستگاه هاي مكانيكي استفاده كرده ايم كه اين بهترين راه حل براي رفع اين مشكل مي باشد. 3. ويژگي هاي اختراع به بهترين شكل: از ويژگي هاي بارز اين اختراع مي توان به سرعت بخشيدن به برداشت پياز اين دستگاه اشاره كرد يعني يكي از ويژگي هاي اين دستگاه افزايش سرعت اين دستگاه مي باشد و همچنين از ويژگي هاي اين دستگاه مي توان به استفاده از اين دستگاه در زمين هاي كوچك كشاورزي اشاره كرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0