طراحي و اجراي واحد سولفورزدائي از گاز احيا درفرايند احيا مستقيم درصنايع توليد فولاد به منظور افزايش بهره وري

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و اجراي واحد سولفورزدائي از گاز احيا درفرايند احيا مستقيم درصنايع توليد فولاد به منظور افزايش بهره وري

شماره اظهارنامه : 389070073

شماره ثبت : 68990

تاریخ ثبت : 1389/07/03

نام مالک/مالکین : شرکت شركت مهندسي بين المللي طرح گستر اصفهان سهامي خاص

نام مخترع/مخترعین : ناصر نوري زاده و اميررضا شيخ زين الديني و محسن اكرمي و كاوه اسماعيلي و شهريار كيان و حفيظ اله صالحي و كيوان گراميان

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

عنوان اختراع طراحي و اجراي واحد سولفورزدايي از گاز احيا در فرآيند احيا مستقيم در صنايع توليد فولاد به منظور افزايش بهره وري در واحد احيا مستقيم كارخانه هاي فولاد سازي آهن اسفنجي dri توليد مي شود در اين بخش براي جداسازي اكسيژن از گندله سنگ آهن آن را در مجاورت گاز احياي قرار مي دهند گاز احيايي مورد استفاده در اغلب روشهاي احيا مستقيم مخلوطي از هيدروژن و منو اكسيد كربن مي باشد كه از تغيير فرم گاز طبيعي توسط بخار آب يا هوا در مجاورت يك كاتاليزور بدست مي آيد در اين روش به علت آنكه گازهاي احيايي استفاده شده در محفظه احيا مجددا به تغيير فرم دهنده هاي گاز ريفورمر باز مي گردند وجود بيش از حد گوگرد به شكل h2s و يا ارسنيك در سنگ آهن سبب افت كارايي و تخريب كاتاليسها موجود در ريفورمر شده و باعث مي گردد عمر آنها كاهش يافته و سريعتر نياز به تعويض پيدا كنند لذا در اين روش نمي توان از سنگ آهن با كيفيت پايينتر كه حاوي گوگرد بالا باشد آهن اسفنجي توليد كرد مگر اينكه گوگرد موجود در فرآيند توليد تا حد مجاز كاهش داده شود از طرف ديگر پايين آوردن درصد گوگرد موجب افزايش عمر قطعات و تجهيزات شده و هزينه هاي نگهداري و تعميرات را كم مينمايد پس از بررسي و تحقيقات به عمل آمده اين نتيجه حاصل شد كه به منظور كاهش قيمت تمام شده محصول آهن اسفنجي در كارخانه هاي فولاد سازي بايد ضمن استفاده از سنگ آن گوگرد دار واحد هاي سولفور زدايي نيز براي مقابله با گوگرد اضافي تاسيس گردد در اين واحدها گاز احيايي قبل از بازگشت دوباره به سيستم در مجاورت كاتاليست هايي از جنس اكسيد روي قرار ميگيرند و طي واكنش شيميايي زير h2s از گاز احيايي جدا مي شود Zno+h2s zns+h2o مشخصات و جزئيات اجرايي بيشتر در بخش توصيف اختراع آورده شده است

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0