تكثير سريع و انبوه پايه رويشي سنت جولين با استفاده از تكنيك كشت بافت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تكثير سريع و انبوه پايه رويشي سنت جولين با استفاده از تكنيك كشت بافت

شماره اظهارنامه : 389100694

شماره ثبت : 68715

تاریخ ثبت : 1389/10/19

نام مالک/مالکین : احمدرضا بلندي و راحله احمدزاده قويدل و حسن حميدي

نام مخترع/مخترعین : حسن حميدي و راحله احمدزاده قويدل و احمدرضا بلندي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

امروزه براي انواع درختان ميوه پايه هاي رويشي اصلاح و معرفي مي شوند كه داراي ارزش و اهميت بسياري است. پايه رويشي سنت جولين به عنوان يكي از پايه هاي بسيار مناسب براي الو شناخته شده است. اين پايه داراي خصوصيات مطلوبي از قبيل مقاومت به خاكهاي آهكي، قدرت رشد بيشتر، سيستم ريشه بندي قوي، مقاومت به كمبود آهن، مقاومت به خشكي و افزايش محصول است. با استفاده از تكنيك كشت بافت مي توان نسبت به تكثير سريع و انبوه گياهان در هر زمان با هزينه اندك و فضاي كمتر اقدام نمود. در اين پروژه جوانه هاي جانبي و انتهايي جدا شده از شاخه هاي جوان براي كشت در شرايط اين ويترو استفاده مي شود. معمولا در كشت بافت گياهان، زمان برداشت (تهيه ريز قلمه) مي تواند نقش عمده اي در موفقيتهاي حاصله داشته باشد. لذا پس از تعيين بهترين زمان برداشت ريز قلمه و تيمار ضد عفوني نسبت به كشت اقدام مي گردد. محيط كشت مورد استفاده جهت تكثير محيط كشت WPM تغيير يافته مي باشد. مواد شيميايي مورد نياز پروتكل تكثير پايه رويشي سنت جولين: دگير مواد شيميايي لازم شامل: ساكاروز: 20 گرم در ليتر آگار: 6/7 گرم در ليتر هورمون (6-Benzyl Amino purine) وBAP: و1 ميلي گرم در ليتر جهت شاخه زايي هورمون IBA(ايندول بوتريك اسيد): 1 ميلي گرم در ليتر جهت ريشه زاديي به طور كلي مراحل تكثير پايه رويشي سنت جولين به شرح ذيل مي باشد: 1- تعيين بهترين ريز قلمه جهت تكثير 2- تعيين بهترين زمان انتخاب ريز قلمه 3- تعيين بهترين تيمار ضد عفوني جهت ريز ازديادي پايه رويشي سنت جولين 4- تغيين بهترين محيط كشت جهت كشت ريز قلمه و استقرار جوانه 5- تعيين بهترين محيط كشت جهت شاخه زايي 6- تعيين بهترين محيط كشت جهت ريشه زايي 7- سازگاري گياهان حاصل با شرايط هواي آزاد و انتقال به گلدان 8- انتقال نهال هاي حاصل از تكثير به عرصه (باغ).

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0