طراحي و ساخت سرماساز موادشيميايي ومايعات

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت سرماساز موادشيميايي ومايعات

شماره اظهارنامه : 389090631

شماره ثبت : 68393

تاریخ ثبت : 1389/09/19

نام مالک/مالکین : فاطمه صيادي

نام مخترع/مخترعین : فاطمه صيادي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

سرما ساز پايا در زمينه شيمي، مهندسي شيمي، مهندسي خوردگي است راه حل هاي ارائه شده براي مشكلات فني و كاربردها ١ اين وسيله چون بدون ايجاد آب واكنش هاي شيميايي را سرد مي كند پس از، اتلاف زمان و هزينه جلوگيري به عمل مي آورد و هم چنين از انفجارهاي احتمالي در بعضي واكنش ها ممعانعت مي كند ٢ چون زمان كاهش دماي ظرف واكنش را تعديل ميبخشد پس باعث انجام واكنش در مدت زمان كم تري شده و در نتيجه باعث تسريع در انجام واكنش هاي گرماده مي گردد ٣ با توجه به اينكه دماي ظرف واكنش بالا، متوسط يا كم باشد يا ظرف واكنش بسته، عايق، پيوسته ، نيمه پيوسته، منزوي، آروباتيك و باشد مي توان از اين وسيله بهره برد و دماي واكنش را در هر شرايط جوشيدن ظرف واكنش و.. تحت كنترل خود درآورد و سرعت واكنش را بهبود بخشيد

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0