فرآيند بهينه سازي كيفيت سيمان بااستفاده از تكنيك فلورسانس اشعه )x(xrf در كارخانجات سيمان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند بهينه سازي كيفيت سيمان بااستفاده از تكنيك فلورسانس اشعه )x(xrf در كارخانجات سيمان

شماره اظهارنامه : 389090873

شماره ثبت : 68294

تاریخ ثبت : 1389/09/27

نام مالک/مالکین : مريم عزيزي و محمودرضا سهرابي

نام مخترع/مخترعین : محمودرضا سهرابي و مريم عزيزي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

سيمان يك كالاي استراتژيك با نرخ توليد بيش از ٢ ميليارد تن در دنيا و بيش از 70 ميليون تن در سطح كشور امت .اين كالاي استراتژيك ، يكي از مهمترين مصالح ، در توسعه و بهبود استحكام و طول عمر ساختمانها ، سدها و ... مي باشد. اين امر مستقيما به تنظيم تركيبات تشكيل دهنده آن وابسته است . بنابراين كنترل كيفيت آن از اهميت بالايي برخوردار است . در اين پروژه ، از روش اسپكترومتري طيف سنجي اشعه x ، كه در صنعت سيمان بر پايه اندازه گيري عناصر Al ، Si ، Ca Fe, ، در نمونه هاي صنعتي ، به عنوان يك روش دقيق شناخته شده ، استفاده گرديده است . دست يابي به بهينه تنظيم درصدها ، نيازمند زمان و هزينه هاي زياد براي انجام آزمايشات متعدد اسمت. استفاده از طراحي آزمايش، تاثير تركيب درصد جرمي اكسيدهاي كلسيم ، سيليسيم آلومينيوم و آهن را براي انواع سيمانها ، به صورت نوعي ، سيمان SRC ، به عنوان پارامترهاي موثر بررسي مي كند . در آزمونهاي انجام شده ، از نمونه هاي واقعي معدن سيمان استفاده شده است .يك آزمون با نمونه هاي واقعي هم انجام شده و صحت نتايج در توافق خوبي با محدوده هاي استاندارد هستند. از مزاياي استفاده همزمان از تكنيك بهينه سازي طراحي آزمايش و روش فلورسانس اشعه X علاوه بر كاهش نود درصدي تعداد آزمونها (از ١٦٢ به 18) و زمان آن، برهمكنش عناصر نيز لحاظ شده است . با اين روش، با توليد محصول يكنواخت تر، به ميزان قابل توجهي مي توان در هزينه هاي مصرف مواد اوليه ، پروسه نگهداري سيستمها و كنترل كيفيت صرفه جويي كرد .

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0