استفاده از كربن دي اكسيد فوق بحراني بعنوان حلال در سنتز و جداسازي استرهاي گليسرول استات بروش پيوسته

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع استفاده از كربن دي اكسيد فوق بحراني بعنوان حلال در سنتز و جداسازي استرهاي گليسرول استات بروش پيوسته

شماره اظهارنامه : 389080541

شماره ثبت : 67848

تاریخ ثبت : 1389/08/15

نام مالک/مالکین : سيدحسن قاصي عسكر و مرضيه رضايت

نام مخترع/مخترعین : سيدحسن قاصي عسكر و مرضيه رضايت

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين اختراع سامانه فوق بحراني براي انجام واكنشهاي شيميايي تحت كربن دي اكسيد فوق بحراني طراحي شد و سنتز استرهاي گليسرول استات از طريق استري شدن گليسرول با استيك اسيد در حضور كاتاليزورهاي جامد اسيدي و يا كاتاليزورهاي اسيدي تثبيت شده بر بستر جامد و با استفاده از كربن اكسيد فوق بحراني به عنوان يك حلال سبز انجام شده است همچنين سامانه استخراج پيوسته مخلوط مواد شيميايي با كربن دي اكسيد فوق بحراني طراحي شد و براي جداسازي و يا خالص سازي پيوسته استرهاي سنتز شده استفاده شده است

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0