طراحي و ساخت دستگاه جمع آوري مواد نفتي نشت شده از روي سطح دريا

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت دستگاه جمع آوري مواد نفتي نشت شده از روي سطح دريا

شماره اظهارنامه : 389090055

شماره ثبت : 67841

تاریخ ثبت : 1389/09/01

نام مالک/مالکین : سيد محمد هادي رضوي و مجتبي خاني و بهمن يوسفوند

نام مخترع/مخترعین : سيد محمد هادي رضوي و بهمن يوسفوند و مجتبي خاني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0