تعيين ميزان تجزيه پذيري بيولوژيكي ديزل با استفاده از روش نور سنجي فرابفش

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تعيين ميزان تجزيه پذيري بيولوژيكي ديزل با استفاده از روش نور سنجي فرابفش

شماره اظهارنامه : 389030939

شماره ثبت : 67292

تاریخ ثبت : 1389/03/30

نام مالک/مالکین : امين وليئي و محسن غفاري و حميدرضا كريمي نياي همداني

نام مخترع/مخترعین : حميدرضا كريمي نياي همداني و محسن غفاري و امين وليئي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اختراع مورد نظر روشي جديد اقتصادي و قابل اجرا در محل را براي اندازه گيري ميزان تجزيه بيولوژيكي ديزل و ديگر تركيبات حاوي مواد آروماتيك مانند نفت سفيد در محيط آبي پيشنهاد مي نمايد. در اين روش از يك حلال آلي كه داراي ويژگيهاي خاصي از جمله عدم جذب فرابنفش و غير قابل امتزاج بودن با آب است براي استخراج ديزل از فاز آبي استفاده مي شود. از آنجا كه مواد آروماتيك قابليت جذب پرتوهاي فرابنفش رادارند، مي توان از آناليز نورسنجي براي تعيين غلظت ديزل در محلول استخراج شده استفاده كرد، بدين منظور با رقيق سازي محلول نهايي مي توان غلظت ماده آروماتيك را تا حدي كه قابل تشخيص باشد، تنظيم نمود. براي اجتنباب از خطا در آزمايش نور سنجي كه ممكن است به وسيله وجود ميكروارگانيسم هاي موجود در فاز آبي ايجاد شود، مي توان قبل از استخراج، ميكرو ارگانيسم هاي موجود در محيط آبي را سانتريفيوژ و جدا نمود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0