تركيب پودر كائولن فعال شده براي اختلاط با سيمان و روش آماده سازي آن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تركيب پودر كائولن فعال شده براي اختلاط با سيمان و روش آماده سازي آن

شماره اظهارنامه : 389070020

شماره ثبت : 67289

تاریخ ثبت : 1389/07/02

نام مالک/مالکین : احمد نيل فروشان

نام مخترع/مخترعین : احمد نيل فروشان

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

تركيب پودر كائولن فعال شده از كائولن طبيعي آماده سازي مي گردد. تركيب پودري كائولن فعال شده از حرارت دادن كائولن طبيعي در 480 درجه سانتيگراد به مدت حداكثر يك ساعت و سپس با قرار گرفتن در دماي 980 درجه سانتيگراد به مدت حداقل يك ساعت حرارت داده شده و فرآيند كلسيناسيون آن صورت مي گيرد. پس از اين مرحله، كائولن كلينه شده با اب يا هوا خنك مي گردد و سپس كائولن خنك شده تحت فرآيند سايش قرار گرفته و به ابعاد 2 ميكرون يا كمتر تبديل مي گردد. تركيب پودر كائول فعال شده را مي توان به ميزان ١.5 تا 15 درصد از وزن سيمان به منظور تهيه ملات يا سيمان افزود. تركيب سيمان حاوي تركيب پودر كائولن فعال شده مي تواند يك ملات يا بتن داراي خواص بهتر در مقاومت خمشي، مقاومت فشاري و نفوذپذيري آب ايجاد نمايد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0