قلافهاي الحاقي كنترل رفتاري سازه

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع قلافهاي الحاقي كنترل رفتاري سازه

شماره اظهارنامه : 389060810

شماره ثبت : 67001

تاریخ ثبت : 1387/06/26

نام مالک/مالکین : اكبر تركاشوند دهنو

نام مخترع/مخترعین : اكبر تركاشوند دهنو

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0