اكتساب داده سرعت بالا با استفاده از كارتهاي ويدئو كپچر

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع اكتساب داده سرعت بالا با استفاده از كارتهاي ويدئو كپچر

شماره اظهارنامه : 389050930

شماره ثبت : 66730

تاریخ ثبت : 1389/05/24

نام مالک/مالکین : فراز ملك نيا

نام مخترع/مخترعین : فراز ملك نيا

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

خلاصه توصيف عنوان: اكتساب داده سرعت بالا با استفاده از كارت هاي ويدئو كپچر در اين پروژه براي اولين بار از كارت ويدئو كپچر بعنوان درگاه ورودي در فرآيند اكتساب داده استفاده شده است. جهت اين فرآيند، سخت افزار الكترونيكي مخصوص و همچنين نرم افزار مخصوص طراحي و آماده گرديده است. سيگنال آماده شده براي اكتساب داده، پس از گذر از سخت افزار مخصوص از طريق ورودي Composite كارت ويدئو كپچر به رايانه وصل شده و با استفاده از نرم افزار طراحي شده در رايانه، اطلاعات سيگنال اصلي از درايورهاي مربوط به VFW استخراج شده و براي استفاده كاربر و يا براي هر پردازش سري ديگري آماده و مهيا مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0