كنترل گشتاور موتورهاي AC موتور سيم پيچي شده با استفاده از سنجش دور موتور

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كنترل گشتاور موتورهاي AC موتور سيم پيچي شده با استفاده از سنجش دور موتور

شماره اظهارنامه : 388120384

شماره ثبت : 65446

تاریخ ثبت : 1388/12/08

نام مالک/مالکین : سيد پدرام خدارحمي و هادي طاريمرادي و نويد حيدري

نام مخترع/مخترعین : هادي طاريمرادي و سيد پدرام خدارحمي و نويد حيدري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

خلاصه طرح در موتور هاي AC گشتاور موتور در سرعتهاي مختلف موتور متفاوت مي باشد به همين دليل داشتن موتوري كه در لحظه شروع به كار داراي گشتاور مناسب(گشتاور راه اندازي)باشد با توجه به ساختار هاي موجود امكان پذ ير نمي باشد دراين طرح مداري طراحي و ساخته شده است كه با محاسبه دورموتور مقاومت سيم پيچ آن را تغيير داده و گشتاور دلخواه كاربر را در تمامي سرعتها موجب مي شود

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0