فرآيند بازيافت ماده با ارزش edc از ضايعات خطرناك و آلوده كننده واحد وي سي مجتمع پتروشيمي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند بازيافت ماده با ارزش edc از ضايعات خطرناك و آلوده كننده واحد وي سي مجتمع پتروشيمي

شماره اظهارنامه : 389030173

شماره ثبت : 65355

تاریخ ثبت : 1389/03/04

نام مالک/مالکین : شرکت شركت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت پتروشيمي بندر امام سهامي خاص

نام مخترع/مخترعین : زهرا رمضاني و منصور جوهري رنگ و الهام مكتبي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين طرح، 75 نمونه با دو روش جذب سطحي و تقطير مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه روش جذب سطحي عمل جداسازي را بهتر انجام مي دهد منحني كاليبراسيون در ناحيه غلظتي 60~20 درصد EDC ، با معادله خط y=0/256x و مقدار r2=0999537 تعيين شد. وزن مورد استفاده، سرعت هاي جريان نمونه و حجم نمونه روش هشت ماده بهينه گرديد. كليه نمونه ها با استفاده از منحني كاليبراسيون رسم شده، تعيين مقدار گرديدند. بهترين جاذب مورد استفاده در اين روش پودر خاك رس و خلوص EDC بازيافتي با آن 98/64 % تعيين شد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0