طراحي ايستگاه اتوبوس تمام اتوماتيك ويژه جانبازان و معلولين

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي ايستگاه اتوبوس تمام اتوماتيك ويژه جانبازان و معلولين

شماره اظهارنامه : 389030219

شماره ثبت : 65088

تاریخ ثبت : 1389/03/07

نام مالک/مالکین : دانشگاه سازمان سما و مهدي مقومي روزبهاني

نام مخترع/مخترعین : مهدي مقومي روزبهاني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

خلاصه طراحي ايستگاه اتوبوس براي جانبازان ومعلولين كشور ٢ زمينه فبي اختراع.معماري ٣ -اهداف اختراع الف.تسهيل در رفت و آمد جانبازان ومعلولين در سطح كشور ب:جا به جايي جانبازان و معلولين بااستفاده از وسايل عمومي ج:صرفه جويي در وقت وهزينه معلولين كشور د : با استفاده از ساخت اين طرح موجب مي شود كه معلولين درپياده وسوار شدن اتوبوس انتظار كمك ازافراد ديگر را نداشته باشند ه : براي جلوگيري از تردد معلولين در خيابان كه موجب خطرجاني براي انهااست ۴ سابقه طرح در حال حاضر در كشورمان ايستگاه اتوبوسي ويژه جانبازان ومعلولين طراحي نشده كه بتواند در رفت وامد معلولين تامير بسزايي داشته باشد وهم اكنون باياري خداي متعال بعداز مدت ها تلاش شبانه روزي توانسته ام به عنوان يك خدمتگزار براي مملكتم طرحي براي جا به جايي جانبازان ومعلولين كشورپاده كنم كه شايد بتواند در كاهش وقت وهزينه هاي اين عزيزان تاثير بسزايي داشته باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0