تهيه فتوكاتاليستهاي كامپوزيتي جديد زينگ اكسيد زيوليت با استفاده از پل اكريل اميد و ارزيابي فعاليت انها جهت تخريب پارانيتروفنول در مجاورت نور مريي معمول

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه فتوكاتاليستهاي كامپوزيتي جديد زينگ اكسيد زيوليت با استفاده از پل اكريل اميد و ارزيابي فعاليت انها جهت تخريب پارانيتروفنول در مجاورت نور مريي معمول

شماره اظهارنامه : 389020283

شماره ثبت : 64910

تاریخ ثبت : 1389/02/07

نام مالک/مالکین : بهارك ديوبند و معصومه خاتميان

نام مخترع/مخترعین : معصومه خاتميان و بهارك ديوبند

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

تاكنون نانو اكسيدهاي زيادي به عنوان كاتاليزور جهت تخريب 4- نيتروفنل در حضور نور UV مورد آزمايش قرار گرفته اند، ولي در اين كار براي اولين بار از زئوليتهاي حاوي نانو اكسيدها استفاده شده است. در ضمن از يك روش جديد (روش ژل آكريل آميد) براي وارد كردن نانو اكسيد ZnO به داخل حفرات زئوليت استفاده شده است. با اين نانو كامپوزيتها ما توانستيم در نور معمول مرئي آلاينده پارانيتروفنول را حذف كنيم.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0