فيلتر مخصوص جذب گازهاي سمي با استفاده از مواد نانو

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فيلتر مخصوص جذب گازهاي سمي با استفاده از مواد نانو

شماره اظهارنامه : 388120725

شماره ثبت : 64256

تاریخ ثبت : 1388/12/17

نام مالک/مالکین : مجيد اسم حسيني و مرتضي غلامي

نام مخترع/مخترعین : مرتضي غلامي و مجيد اسم حسيني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در حال حاضر تنها فيلترهاي كه بتواند گازهاي سمي از جمله مونواكسيد كربن، نيتروژن اكسيد، سولفوراكسيد و ... جذب نمايد ققط در ماسكهاي جنگي جهت محافظت نيروها در مقابل خطرات و حملات شيميايي استفاده مي شود كه به دليل هزينه بالاي آنها و عدم راحتي استفاده توسط شهروندان عادي و همچنين به دليل اينكه غلظت اين گازها در شهرها به اندازه مناطق جنگي نيست ساخت فيلتري كه بتواند جايگزين اين ماسكها با رعايت شرايط فوق گردد مي تواند مشكل قسمت اعظمي از شهرهاي بزرگ را حل نمايد. در اين طرح با در نظر گرفتن موارد فوق با استفاده از تكنولوژي نانو و مواد كم هزينه فيلتري كه شهروندان بتوانند ضمن تهيه آن با قيمت هاي بسيار پايين به آساني مورد استفاده قرار دهند و همچنين تا ساعتها جهت انجام كارهاي روزمره خيش در فضاي آلوده شهرهاي بزرگ رفت و آمد نمايند، فيلتر مخصوص جذب گازهاي سمي براي ماسكهاي يك بار مصرف تهيه گرديد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0