افزايش بازدهي عمليات كربن دهي از طريق ايجاد لايه نانو ساختار در سطح فولاد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع افزايش بازدهي عمليات كربن دهي از طريق ايجاد لايه نانو ساختار در سطح فولاد

شماره اظهارنامه : 388120276

شماره ثبت : 64227

تاریخ ثبت : 1388/12/04

نام مالک/مالکین : فرساد فرقاني و سعيد كهربائي و جليل وحدتي خاكي و محسن حداد سبزوار

نام مخترع/مخترعین : جليل وحدتي خاكي و سعيد كهربائي و محسن حداد سبزوار و فرساد فرقاني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين پژوهش تاثير عمليات آسياكاري اوليه سطح نمونه هاي فولاد CK20 بر عمليات كربن دهي نهايي بررسي شد. بدين منظور سطح نمونه هايي از جنس فولاد CK20 براي زمان هاي مختلف به كمك آسياي ماهواره اي، آسياكاري شده و سپس در شرايط مختلف دما و زمان تحت عمليات كربن دهي قرار گرفت. سطح نمونه هاي آسيا شده توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) بررسي گرديد. عمق لايه كربوره شده به كمك تصاوير متالوگرافي و تهيه منحني تغييرات ميكرو سختي از سطح به مغز مقايسه گرديد. براي اندازه گيري عمق لايه كربوره شده در تصاوير متاگرافي از سيستم هاي پردازش تصوير خودكار استفاده گرديد. نتايج حاكي از افزايش عمق لايه ي كربوره شده تا نزديك به 100 درصد براي نمونه هاي آسيا شده مي باشد. همچنين در مورد مكانيزم افزايش ضريب نفوذ كربن در اين نمونه ها بحث گرديد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0