طراحي وساخت شيت تنظيف شابازيت- پرليت جهت رفع آلودگي هاي محيطي راديو ايزوتوپ ها در بخش هاي پزشكي هسته اي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي وساخت شيت تنظيف شابازيت- پرليت جهت رفع آلودگي هاي محيطي راديو ايزوتوپ ها در بخش هاي پزشكي هسته اي

شماره اظهارنامه : 388110662

شماره ثبت : 64190

تاریخ ثبت : 1388/11/18

نام مالک/مالکین : حيدر محتشمي و محمد عاطفي و نجمه بهاالديني و فاطمه دانا و سميه دلاوري فر

نام مخترع/مخترعین : حيدر محتشمي و فاطمه دانا و نجمه بهاالديني و محمد عاطفي و سميه دلاوري فر

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در حدود يك صد سال است كه بشر از زيان بار بودن مواجهه ارگانيسم هاي زنده با پرتوهاي يونيزان آگاه بوده و مي داند كه اين پرتوها در مقادير و شدتهاي كافي مي توانند آسيب هاي زيستي غيرقابل برگشت، سرطان و حتي مرگ موچود زنده را باعث شوند. هم اكنون با پيشرفت علم ميزان استفاده از مواد راديواكتيو در زمينه هاي مختلف از جمله پزشكي، صنعت، كشاورزي، تحقيقات، و نظاير آن افزايش چشمگيري پيدا كرده است بدين ترتيب اين مطالعه با هدف تعيين قابليت هاي دو كاني مختلف شابازيت و پرليت و نسبت هاي تركيبي مختلف آنها در آلودگي زدايي راديوايزوتوپ Tc-99m به عنوان يك راديوايزوتوپ معمول در بخشهاي پزشكي هسته اي است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0