كيت هاي غربالگري آنتي باديهاي غير منتظره مهم از نظر باليني در بيماران

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كيت هاي غربالگري آنتي باديهاي غير منتظره مهم از نظر باليني در بيماران

شماره اظهارنامه : 388110534

شماره ثبت : 63882

تاریخ ثبت : 1388/11/16

نام مالک/مالکین : سازمان سازمان انتقال خون ايران

نام مخترع/مخترعین : حسن ابوالقاسمي و صديقه اميني كافي آبادي و مصطفي مقدم

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0