فازياب با گراند مجازي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فازياب با گراند مجازي

شماره اظهارنامه : 388110582

شماره ثبت : 63816

تاریخ ثبت : 1388/11/17

نام مالک/مالکین : سيد رسول موسوي

نام مخترع/مخترعین : سيد رسول موسوي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين مدار مي تواند فاز برق شهر را بدون داشتن گراند (نول و ارت) آشكار كند. آشكار سازي فاز در اين مدار با ايجاد يك گراند مجازي توسط يك مدار الكترونيكي انجام مي شود كه در متن اصلي به تشريح آن مي پردازم. در ادامه با افزودن دو بلوك ديگر به مدار قبلي مي توان در صورت معكوس بودن فاز و نول يك خروجي باز و يك خروجي بسته داشت، كه در حال حاضر اين تنها مداري است كه مي توان خروجي را در صورت معكوس بودن فاز و نول قطع كرد. اهميت اين مدار در دستگاه هايي است كه بايد سيم هاي فاز و نول را به طور صحيح به ترمينال هاي مربوطه متصل كرد و در صورت جابجايي دستگاه و يا اپراتور آن دچار مشكل مي شوند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0