امحاء بي خطر ساز زباله هاي عفوني با روش شيميايي(مواد استريل كننده)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع امحاء بي خطر ساز زباله هاي عفوني با روش شيميايي(مواد استريل كننده)

شماره اظهارنامه : 387121171

شماره ثبت : 63622

تاریخ ثبت : 1387/12/20

نام مالک/مالکین : سيامك بني آدم

نام مخترع/مخترعین : سيامك بني آدم

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0