تهيه ساليسيل آلدهيد با استفاده از متوكسيد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه ساليسيل آلدهيد با استفاده از متوكسيد

شماره اظهارنامه : 388100627

شماره ثبت : 63151

تاریخ ثبت : 1388/10/22

نام مالک/مالکین : وحيد اروج پور - و مهدي حضرتي و سيدمجتبي صدرعاملي و شرکت دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه

نام مخترع/مخترعین : مهدي حضرتي و وحيد اروج پور - و سيدمجتبي صدرعاملي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع به يك فرآيند شيميايي و مخصوصا به يك روش براي آماده سازي ساليسيل آلدهيدها مربوط مي شود. ساليسيل آلدهيد واكنشگري چند بعدي است و كاربرد گسترده اي در صنعت عطرسازي و داروسازي به ويژه در تليد كومارين و آسپرين دارد. ارتوفرميلاسيون فنول ها معمولا از طريق فرآيند رايمر - تيمن اجرا مي شود اما اين واكنش كم بازده است و مواد قيري شكل زيادي مي سازد. اختراع حاضر روش كارآمدي براي فرميلاسيون نمك هاي بيس - فنوكسيد منيزيم پيشنهاد مي كند كه از طريق جز مورد عمل فنولي با متوكسيد منيزيم تهيه شده بود و سپس با پارافرمالدهيد خشك به عنوان منبع فرمالدهيد بي آب واكنش داده و ساليسيل آلدهيد با بازده بالا توليد مي كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0