فرآيندتعيين ضريب نفوذگازها ازميان غشاهاي كربني

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيندتعيين ضريب نفوذگازها ازميان غشاهاي كربني

شماره اظهارنامه : 388070061

شماره ثبت : 63079

تاریخ ثبت : 1388/06/31

نام مالک/مالکین : احسان پاكدامن و مجيد محبي

نام مخترع/مخترعین : احسان پاكدامن و مجيد محبي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين فرايند توانايي تعيين ضريب نفوذ گاز در غشاء كربني را با دقت بالا تنها از طريق انجام آزمايش جذب و داشتن داده هاي كسري از ميزان جذب ماده بر حسب زمان وضخامت غشاء را دارد. مزيت آن نيز اين است كه به خصوصيات غشاء براي محاسبه ضريب نفوذ گاز نياز ندارد. در صورتي كه بدون استفاده از اين فرايند براي محلاسبه ضريب نفوذ گاز از ميان غشاء به خصوصيات غشاء نياز مي باشد، و تعيين اين خصوصيات به محاسبات پيچيده و اندازه گيري داده هاي تجربي زياد نياز است و اين نيز مستلزم صرف وقت زياديمي باشد. در حالي كه اين فرايند به اساني و با دقت بالا ضريب نفوذ گاز از ميان غشاء را محاسبه مي كند. اين فرايند در مراكز تحقيقاتي كه روي جداسازي گاز با استفاده از غشاء كار مي كننند بسيار مفيد وسودمند است، زيرا با صرف جوي در وقت و داده هاي تجربي كم توانايي محاسبه ضريب نفوذ گاز كه در توصيف عبور گاز از ميان غشاء بسيار اهميت دارد، مي توانند به محققين كمك كند. اين فرايند در نوع خود منحصر بفرد مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0