تكنيك رنگرزي پشم بارنگهاي دندانه اي وضدميكروب نمودن همزمان با استفاده از رنگهاي طبيعي گلبرگ زعفران و زردچوبه

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تكنيك رنگرزي پشم بارنگهاي دندانه اي وضدميكروب نمودن همزمان با استفاده از رنگهاي طبيعي گلبرگ زعفران و زردچوبه

شماره اظهارنامه : 388090646

شماره ثبت : 62966

تاریخ ثبت : 1388/09/23

نام مالک/مالکین : فاطمه شاه مرادي قهه و سيدمجيد مرتضوي درچه و داريوش عابدي

نام مخترع/مخترعین : داريوش عابدي و فاطمه شاه مرادي قهه و سيدمجيد مرتضوي درچه

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

تعداد زيادي از گياهان علاوه بر اينكه مي توانند به عنوان رنگ به كار روند، خواص داروئي نيز داشته و تعدادي از آنها خاصيت ضد ميكروب قابل توجهي را نشان داده اند و چون خاصيت سميت نداشته و دوستدار محيط زيست هستند توجه زيادي را به خود جلب كرده اند. چنين مواردي ما بر آن داشت كه سعي بر استفاده از گياهان طبيعي به منظور ضد ميكروب كالاي پشمي نموده و در واقع عمليات رنگرزي و ضد ميكروب نمودن همزمان كالاي پشمي را با استفاده از دو رنگزاي گلبرگ زعفران و زرد چوبه انجام دهيم. براي استخراج رنگزا از روش جوشاندن پودر اين گياهان استفاده شد. پودر گلبرگ زعفران و زرد چوبه با استفاده از دستگاه TEXOMAT جوشاندهخ شد. محلول حاصله را از صافيهاي با نمره مش بالا عبور داده و بدين ترتيب محلول رنگزا را صاف كرده و از محلول زير صافي به عنوان رنگزا استفاده نموديم. در رنگرزي از روش Bottom chrome استفاده شد. در راستاي عمليات دندانه دار كردن از نمك سولفات آلومينيوم استفاده گرديد. براي بررسي اثر ضد ميكروب نيز از روش AATCC Test Method 100-1993 استفاده نموديم. اثر ضد ميكروب منسوجات رنگرزي شده با باكتري هاي استافيلوكوكوس اورئوس، سودوموناس آئروژينوزا، اشرشياكلي انجام شد. اين نورآوري براي اولين بار در ايران انجام شده است. در اين نوآوري كالاي حاصله پايداري و دوام بالايي در برابر شستشو داشته و صرفه جويي زيادي در هزينه ، زمان و مواد مصرفي ايجاد مي كند. روش كاربرد آن هم راحت بوده و الودگي محيط زيست بوجود نمي آيد. از لحاظ صنعتي مشكل اجرايي نداشته و نياز به تجهيزات خاص و غير قابل دسترس نمي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0