طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري عدم تعامد فنرهاي پيچشي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري عدم تعامد فنرهاي پيچشي

شماره اظهارنامه : 388090411

شماره ثبت : 62886

تاریخ ثبت : 1388/09/16

نام مالک/مالکین : پژوهشكده پژوهشكده توسعه تكنولوژي

نام مخترع/مخترعین : سيد حسن كمالي و سيد حسين استقامت هنزائي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين دستگاه به منظور اندازه گيري ميزان عدم تعامد فنر ابداع شده است، دامنه فنرهايي كه عدم توازي آنها را به وسيله اين دستگاه مي توان اندزه گيري كرد عبارتند از طول فنر: 15 تا 100 ميليمتر قطر خارجي فنر: 15 تا 40 ميليمتر قطر مفتول: 2/5 ميليمتر به بالا براساس استاندارد BS1726 مقدار عدم تعامد يال نسبت به سطح سنگ خورده فنر مطابق شكل زير مي با شد. همانگونه كه در شكل فوق ديده مي شود براي نشان دادن عدم تعامد دو سطح فنر، يكي از سطوح سنگ خورده فنر به عنوان مبناي تعامد در نظر گرفته شده و روي كف قرار مي گيرد و پايين تر حلقه فنر به ديواره اي كه كاملا عمود بر صفحه زيرين است تكيه داده مي شود. در اين حالت بيشترين گپ يا فاصله اي كه بين بالاترين حلقه فنر و صفحه عمود ايجاد مي شود، عدم توازي فنر ناميده مي شود. اندازه گيري دقيق اين مقدار با ابزارهاي متداول امكان پذير نمي باشد. اين اختراع قادر به اندازه گيري تعامد فنرهايي با مشخصات ذكر شده بر حسب صدم ميليمتر است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0