طراحي و ساخت مغزي سرشلنگي مهره دارهاي گاز ، باد ، آب و نفت صنعتي تكميل اختراع شماره62227

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت مغزي سرشلنگي مهره دارهاي گاز ، باد ، آب و نفت صنعتي تكميل اختراع شماره62227

شماره اظهارنامه : 388090547

شماره ثبت : 62529

تاریخ ثبت : 1388/09/20

نام مالک/مالکین : سيد ناصر احمديان و مطهره السادات موسوي جوردي

نام مخترع/مخترعین : مطهره السادات موسوي جوردي و سيد ناصر احمديان

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0