فيلتر حرارت ساز جايگزين بخاري

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فيلتر حرارت ساز جايگزين بخاري

شماره اظهارنامه : 388090279

شماره ثبت : 62372

تاریخ ثبت : 1388/09/09

نام مالک/مالکین : مسعود گودرزي

نام مخترع/مخترعین : مسعود گودرزي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0