نازل سوخت اتوماتيك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نازل سوخت اتوماتيك

شماره اظهارنامه : 38802342

شماره ثبت : 62338

تاریخ ثبت : 1388/02/11

نام مالک/مالکین : كمال اسحاقي و سجاد لك

نام مخترع/مخترعین : كمال اسحاقي و سجاد لك

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

طرح اونال يك نازل هوشمند سوختگيري مي باشد كه با يك سازگار حساب شده و منظم عمل مي نمايد. در اين طرح نازل از يك حالت آناوگ به يك حالت اتوماتيك و هوشمند تبديل شده كه داراي مزاياي بسيار فراوان و مفيدي مي باشد. طرح اونال با هدف كاهش مصرف سوخت و با قابليت هاي فراوان ديگري عمل مي نمايد كه در شرح ذيل تعدادي از مزاياي اين طرح نام برده شده است. 1. داراي قابليت تعيين مقدار سوخت درخواستي به طور اتوماتيك 2. جلوگيري از سرريز شدن سوخت 3. صرفه جويي در مصرف سوخت 4. سوخت گيري به صورت اتوماتيك 5. عدم سوخت گيري در صورت قرار نگرفتن نازل در باك ماشين 6. كاهش تلفات زمان 7. كاهش تلفات راندمان 8. جلوگيري از اصصلاك قطعات نازل سوختگيري

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0