الكترود گير خشابي با قابليت مكش فيوم ها و سازگار را ارگونومي مفاصل دست

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع الكترود گير خشابي با قابليت مكش فيوم ها و سازگار را ارگونومي مفاصل دست

شماره اظهارنامه : 38710753

شماره ثبت : 62209

تاریخ ثبت : 1388/10/15

نام مالک/مالکین : مهري پنجه بند و مجيد بنائي و محمدرضا پنجه بند و رضا خليلي مهذب

نام مخترع/مخترعین : مجيد بنائي و محمدرضا پنجه بند و مهري پنجه بند و رضا خليلي مهذب

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع تكنيك قبلي گرفتن الكترود را تغيير مي دهد و شرايطي را براي جوشكار فراهم مي كند تا در وضعيتي ارگونوميك كار كند و فشاري به دستش وارد نشود (شكل در پيوست موجود است). اين اختراع داراي سه موتور مكش است كه در تركيب هم همه ي فيوم ها را جذب مي كند. دكمه ي شروع مكش در دسته ي كنترل طراحي شده است. انبر اختراع را سه موتور حركت مي دهند و حركات افقي و عمودي را ايجاد مي كنند كه حاصل آن انجام حركات ريتميك جوشكاري به وسيله ي خود دستگاه است. خشاب الكترود دستگاه داراي مكانيزم ساده ايست مثل خشاب هاي اسلحه هاي معمولي كه به طور چشمگيي كارايي خود را در جوشكاري در ارتفاعات بالا نشان مي دهد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0