آينه ضد بخار با تكنيك استفاده از اب گرم حمام

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آينه ضد بخار با تكنيك استفاده از اب گرم حمام

شماره اظهارنامه : 388080648

شماره ثبت : 62107

تاریخ ثبت : 1388/08/22

نام مالک/مالکین : وحيد خليفه

نام مخترع/مخترعین : وحيد خليفه

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

پس از طي كردن مراحلي كه در شرح طرح ذكر و بررسي معايب و هزينه آنها به اين نتيجه رسيدم كه بايد از آب گرم خود حمام كه مي توان به جزأت گفت كه در تمام حمام ها آب گرم وجود دارد. در اين روش مخزني از جنس فلز كه داراي سطحي صاف است بر سر راه آب گرم گذاشته كه با عبور آب گرم و در نتيجه آينه اي كه بر روي مخزن قرار گرفته است گرم شده و مانع از نشستن بخاربر سطح آينه مي شود و هر چه بخار درون حمام بيشتر شده يعني اينكه آب بيشتري از مخزن عبور كرده و آينه گرم تر شده است اين روش براي آينه حمام هم از نظر مصرف انرژي كم هزينه و هم از لحاظ مصرف آب بهترين روش است. طرز قرار گرفتن مخزن بر سر راه آب گرم: مخزن را به طور يبر راه آب گرم قرار مي دهيم يك سر آن به ورودي آب گرم طوري كه فقط آب گرم از اين راه عبور كند و سر ديگر آنرا به ادامه لوله گرم متصل مي كنيم و در قسمتي از حمام قرار گيرد كه به سهولت قابل استفاده باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0